Polityka prywatności / Polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Informacja ogólna


Ochrona danych osobowych jest w Benefit Systems SA, z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej: „Benefit Systems”, „my”) traktowana bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, by Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, podejmowane działania a także ma na celu poinformować Ciebie odnośnie Twoich praw w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Benefit Systems wykorzystuje dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania przez Ciebie.

 

Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych? Benefit Systems poważnie traktuje bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy polityki i procedury. Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa posiadanych danych.

 

Dane osobowe – co to znaczy? Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (np.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer karty, adres IP). Benefit Systems przetwarza dane osobowe w różnych celach. W zależności od celu, zastosowane mogą być różne podstawy prawne przetwarzania, sposoby zbierania  oraz okresy przechowywania.

 

Czym jest przetwarzanie danych? Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie lub analizowanie).

 

Naszą ideą jest zachowanie przejrzystości w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z naszą polityką zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów i zwracamy się do klientów o podanie danych osobowych jedynie gdy jest to absolutnie konieczne. 


Kto  jest Administratorem Twoich danych osobowych?


W przypadku umów zawieranych z Benefit Systems, administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Benefit Systems w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

 

Co to oznacza? Oznacza to, że Benefit Systems decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe.

 

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Możesz  skontaktować się z nami w następujący sposób:

 

 • listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”
 • przez e-mail: kontakt@multikafeteria.pl w temacie prosimy umieścić „dane osobowe”
 • telefonicznie: 22 242 42 42

 

lub pisząc do wyznaczonego inspektora danych osobowych na adres: iod@benefitsystems.pl 

 

Skąd mamy Twoje dane?


Otrzymaliśmy je od Twojego pracodawcy w celu realizacji umowy zawartej z Benefit Systems.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?


Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ:

 

 • mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu świadczenia usługi związanej z korzystaniem z Programu MultiKafeteria (w tym również obsługi zgłoszeń i reklamacji) jak również w postaci marketingu bezpośredniego polegającego  na oferowaniu nowych produktów czy usług przez Benefit Systems oraz mającego na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Ciebie kanał komunikacji lub prowadzenie analiz i statystyk
 • jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Benefit Systems (np. na prowadzenie konta na platformie internetowej)

 

Twoje dane przetwarzamy również w celu przeprowadzenia rozliczeń z Twoim pracodawcą oraz rozliczeń podatkowych.

 

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przetwarzamy:

 

 • pliki cookies,
 • danych ze stron www i aplikacji mobilnych (dane statystyczne)

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

Przechowujemy Twoje dane w zależności od celu przez określony czas:

 

 • W celu świadczenia usługi – do momentu upływu przedawnienia roszczeń.
 • W celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu dezaktywacji Twojego konta lub do zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze.
 • W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Pliki cookies, adres IP i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych


W związku z możliwością świadczenia usług drogą elektroniczną Benefit Systems może gromadzić dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, UserAgent przeglądarki i pochodnych. O tym, w jaki sposób wykorzystujemy tego typu technologie, piszemy szczegółowo w Polityce w sprawie plików cookies która znajduje się w dalszej części polityki

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

 

Benefit Systems  może udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzające dane osobowe w imieniu Benefit Systems: Partnerzy (obiekty dostawcy towarów i usług), Klient (Twój pracodawca), podmioty drukujące Vouchery, podmioty odpowiedzialne za konfekcjonowanie świadczeń oraz dostawę, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty wspierające usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, podmioty świadczące usługi związane z obsługą Użytkowników oraz wspierające nasze działania marketingowe, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne.

 

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?


Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, wszystkie prawa możesz zrealizować poprzez kontakt z nami:

 

 

Prawo dostępu do danych


Masz prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych.

 

Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych 


Możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe. W zależności od celu przetwarzania zmian można dokonać zgodnie z regulaminem usługi, z której korzystasz lub w podany powyżej sposób.

 

Gdy zmiana jest możliwa, po powiadomieniu nas, że jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane osobowe są już nieaktualne, poprawimy je na podstawie zaktualizowanych informacji.

 

Aktualizacja danych może potrwać nawet do 48 godzin co jest związane z ustawieniem systemów.

 

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, masz prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami w podany powyżej sposób.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych


Masz prawo ograniczenia przetwarzania wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.

 

W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

 

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych


Przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych


Możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych i jeżeli Twoje dane: nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być usunięte.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych w jeden ze sposobów podanych powyżej. 

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

W przypadku korzystania ze stron www i aplikacji mobilnych, Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską więcej informacji znajdziesz na tej stronie: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-data-protection-directive/

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Możemy dokonywać profilowania, aby właściwie przygotować ofertę.  Na podstawie Twojego profilu będziemy mogli dopasować nasz produkt do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania możemy wykorzystywać dane np. o wielkości podmiotu, w którym pracujesz, rodzaj świadczeń, z których korzystasz,  najchętniej zamawianych produktów i usług. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji.

 

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji o Tobie.

 

Zmiany niniejszego dokumentu


Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.

 

Możesz się z nami skontaktować


Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności możesz kierować je przez e-mail: kontakt@multikafeteria.pl w temacie prosimy umieścić „dane osobowe”.

 

POLITYKA W SPRAWIE PLIKÓW COOKIES


Witryny i strony internetowe firmy  Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie (dalej Benefit Sytems) mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy serwisu pk.benefitsystems.pl

 

 Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy?


Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania serwisu pk.benefitsystems.pl przeglądarka wysyła taki plik na serwer. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po serwisie pk.benefitsystems.pl i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

 

Jakie rodzaje plików cookie używamy?


Cookies sesyjne


Cookies sesyjne to tymczasowe pliki, które są przechowywane od momentu wejścia do serwisu, tylko do momentu zamknięcia sesji przeglądarki lub do momentu zamknięcia samej przeglądarki. W serwisie pk.benefitsystems.pl przechowujemy jedno ciasteczko sesji ASP.NET_SessionId - plik służy do szyfrowania informacji autoryzacyjnych o użytkowniku, tworzony jest w momencie wejścia do serwisu, a usuwany jest wraz zamknięciem przeglądarki.

 

Cookies stałe


Są to ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z serwisu i są przechowywane przez dłuższy czas. Serwis pk.benefitsystems.pl przechowuje ciasteczko z informacją o wyświetleniu komunikatu dotyczącego zarządzania plikami cookies przez serwis pk.benefitsystems.pl. Plik ten przechowywany jest przez okres jednego roku od momentu zapisania na urządzeniu końcowym.

 

Cookies zewnętrzne


Są to pliki pochodzące z zewnętrznych serwisów internetowych, z którymi nasz serwis internetowy współpracuje. Na pk.benefitsystems.pl wykorzystywane są pliki Google Analytics, służące do zbierania danych statystycznych na temat serwisu. Ciasteczka te zapisują się od początku wizyty na naszej platformie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat Google Analytics Cookie. Możliwe jest zrezygnowanie z zamieszczenia plików cookies pochodzących od Google Analytics na Państwa urządzeniu pod tym adresem.

 

Zarządzanie analitycznymi plikami cookies

 

Można zrezygnować z anonimowego zapisu działań wykonywanych na stronie w plikach cookies analitycznych. Zasady prywatności przyjęte przez naszych usługodawców oraz informacje na temat możliwości rezygnacji z ich plików cookies można znaleźć pod następującymi adresami:

 

Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

 

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Czy cookies są niebezpieczne?


Nie, gdyż pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na urządzeniu końcowym. Ponadto, w plikach cookies są przechowywane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację użytkownika.

 

Zarządzanie plikami cookies


Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym momencie możecie Państwo wyłączyć lub zmodyfikować możliwość zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym, poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej). Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, a tym samym umożliwia nam przetwarzanie danych zgromadzonych w tych plikach.

 

Ponieważ pliki cookies stosowane są również do zapamiętywania Państwa preferencji dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności:

 

 1. w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, może nie być możliwe zalogowanie się do serwisu pk.benefitsystems.pl i korzystanie z jego funkcjonalności.
 2. w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania ustawieniami plików cookies zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie, w szczególności:

 

 

W przypadku urządzeń mobilnych:

 

 

Benefit Systems jako operator serwisu pk.benefitsystems.pl wdrożył rozwiązania wymagane przez Dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego), która obejmuje wykorzystywanie „ciasteczek”, ponieważ przy uwzględnieniu najlepszych praktyk uczciwe i otwarcie traktuje swoich klientów.